25 мар. 2016 г.

Медикам Житомирської області придумали премію ім. Гербачевського

Депутати Житомирської обласної ради планують запровадити нову щорічну премію для працівників сфери охорони здоров'я.


Про це говориться у відповідному проекті рішення, який 31 березня буде винесений на розгляд сесії Житомирської обласної ради.

Проектом пропонується:

1. Заснувати обласну щорічну медичну премію імені О.Ф. Гербачевського.

2. Затвердити Положення про обласну щорічну медичну премію імені О.Ф. Гербачевського (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

Учора, на засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів під керівництвом голови комісії Рустама Раупова депутати опрацювали та рекомендували винести на розгляд сесії проект рішення «Про заснування обласної щорічної медичної премії ім. О.Ф. Гербачевського».

Згідно розробленого Положення про премію, вона буде присуджуватись щороку до професійного свята  - Дня медичного працівника. Розмір її складатиме 3 посадових оклади відповідно до тарифної ставки головного лікаря обласної лікарні.                                                                       


           ПОЛОЖЕННЯ (ПРОЕКТпро обласну щорічну медичну  премію імені О.Ф. Гербачевського      

І. Загальні положення
1. Обласна щорічна медична премія імені О.Ф. Гербачевського (далі - премія) заснована Житомирською обласною радою для вшанування пам’яті заслуженого лікаря України, відомого організатора становлення та розвитку галузі охорони здоров’я Житомирщини, видатного хірурга, колишнього головного лікаря обласної лікарні, а також з метою подальшого розвитку та удосконалення надання медичної допомоги населенню області.
2. Щороку присуджується 5 (п’ять) премій у розмірі 3 (трьох) посадових окладів відповідно до тарифної ставки головного лікаря обласної клінічної лікарні  імені О.Ф. Гербачевського, які виплачуються до професійного свята - Дня медичного працівника.
3. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах. Конкурс оголошується щороку не пізніше 1 квітня на офіційному веб-сайті управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
4. Премія присуджується у таких номінаціях:

  •    «За наукові досягнення»;
  •    «За професійні досягнення».


ІІ. Комітет з призначення обласної щорічної медичної премії імені О.Ф. Гербачевського
 1. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення премії утворюється комітет з призначення обласної щорічної медичної премії імені О.Ф. Гербачевського (далі - комітет), який має визначити кращих із регіональних претендентів, лідерів думок і тих, хто завдяки своїм знанням, досвіду, авторитету і високим морально - етичним якостям може виступати рушійною силою поліпшення здоров’я населення Житомирщини.

2. До складу комітету входять: співголови комітету -  заступник голови Житомирської обласної ради та заступник голови  Житомирської обласної державної адміністрації, які координують роботу галузі охорони здоров’я,  заступник співголів комітету - начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, секретар комітету - голова обласного профспілкового комітету медичних працівників (за згодою), члени комітету: заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації, керівник кадрової служби управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів (за згодою), представники громадських  організацій (за згодою).
3. Персональний склад комітету затверджується спільним розпорядженням голови Житомирської обласної ради  та голови Житомирської обласної державної адміністрації.
4. Основною формою роботи комітету є засідання, яке проводиться у разі  потреби. Засідання комітету проводить його співголова або, за його дорученням, заступник. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості членів комітету.
5. Рішення комітету про присудження премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу членів комітету.
6. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписують співголови або їх заступник, що веде засідання.
7. Рішення комітету є підставою для розроблення проекту розпорядження голови Житомирської обласної ради та голови Житомирської обласної державної адміністрації про призначення премії за відповідний рік.
8. Організаційне забезпечення роботи комітету здійснює управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

ІІІ. Вимоги до претендентів на здобуття премії імені  О.Ф. Гербачевського та перелік документів, що подаються на її здобуття

1. Премія присуджується лікарям, гігієністам, організаторам охорони здоров’я та іншим спеціалістам закладів охорони здоров’я області, комунальних  вищих медичних навчальних закладів Житомирської обласної ради, які  мають стаж роботи не менше 15 (п’ятнадцяти) років.

2. Премія призначається особам відповідно до критеріїв:
   - номінація «За наукові досягнення»:  наявність публікацій у наукових виданнях; участь у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково - практичних семінарів, що проводилися на Міжнародному та Всеукраїнському рівнях; наявність стабільних високих досягнень у галузі охорони здоров’я, науці, раціоналізаторській роботі;
 - номінація «За професійні досягнення»: вагомий особистий внесок у  розвиток галузі охорони здоров’я у регіоні, професійна майстерність, висока якість роботи.
3. Право на висування претендентів на здобуття премії надається трудовим колективам закладів та установ охорони здоров’я на зборах та у подальшому вирішується на колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 4. Внесення кандидатур претендентів на присудження премії відбувається щороку з  10 січня  по 10 травня поточного року.
 5. Відповідні матеріали про внесення кандидатур претендентів на присудження премії надсилаються до 10 травня на розгляд комітету у 2-х примірниках на адресу: управління охорони здоров'я облдержадміністрації                                   (10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25).
6. Для отримання премії комітету подаються такі документи:

  •   обґрунтоване подання установи (закладу, органу державного або галузевого управління, військової частини) за підписом керівника, який скріплюється  гербовою печаткою;
  •   особовий листок обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, завірений згідно з чинним законодавством;
  •   список наукових праць (за наявності), публікацій у наукових виданнях, які свідчать про внесок претендента у розвиток галузі охорони здоров’я, за підписом номінанта та керівника організації, яка його висуває;
  •   копії сертифікатів та посвідчень про участь у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводилися на Міжнародному та Всеукраїнському рівнях, раціоналізаторській роботі.


7. Матеріали  претендентів мають бути надруковані через два міжрядкові  інтервали, пронумеровані, підшиті (у правому верхньому кутку) у швидкозшивачах з позначками «І примірник» та «ІІ примірник». До матеріалів  додається опис документів, що міститься в кожному із них. На титульній сторінці обкладинки швидкозшивача вказується у друкованому вигляді прізвище, ім’я та по батькові претендента.
8. Матеріали, надіслані або передані комітету, не рецензуються і не   повертаються.
9. Комітет розглядає надані матеріали претендентів протягом                            30 календарних днів, починаючи з 10 травня.
10. Матеріали, надіслані претендентами (номінантами), зберігаються в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації.
11. Повторне внесення кандидатур претендентів, яким було відмовлено у присудженні премії у поточному році, допускається протягом наступних років. У такому разі, матеріали на кожного претендента (номінанта) оформляються  згідно з  вимогами пункту 6 розділу ІІІ цього Положення.
12. Члени комітету не можуть бути кандидатами на присудження премії.
13. Премія може бути присуджена претендентові (номінантові) лише один раз.
ІV. Порядок нагородження Дипломом лауреата обласної щорічної медичної премії імені О.Ф. Гербачевського, вручення премії та фінансування видатків, пов’язаних з  її виплатою

1. Розпорядження голови Житомирської обласної ради  та голови Житомирської обласної державної адміністрації  про присудження премії оприлюднюється на офіційних веб - сайтах обласної ради, обласної державної адміністрації та управління охорони здоров’я  облдержадміністрації.
2. Диплом лауреата обласної щорічної медичної премії імені  О.Ф. Гербачевського виготовляється на замовлення управління охорони здоров'я облдержадміністрації (опис додається). Диплом підписується головою Житомирської обласної ради  та головою Житомирської обласної державної адміністрації, і їх підписи скріплюються гербовими печатками.
3. Диплом та обласна щорічна медична премія імені О.Ф. Гербачевського вручаються лауреатам співголовами комітету в урочистій обстановці на колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
4. Премія може бути присуджена посмертно, у цьому випадку Диплом та грошова винагорода вручаються спадкоємцям.
 5. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою премії, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Перший заступник
голови обласної ради                                                                             В.В. Ширма
  
>

related posts

ВК